Organizacje, które pragną rozwinąć się na światowym rynku, często napotykają przeszkody związane z różnicami regulacyjnymi w poszczególnych krajach. Pracodawca formalny (Employer of Record, EOR) to usługa, dzięki której organizacja może łatwo rozwiązywać takie problemy. Dodatkowo EOR niesie za sobą szereg innych korzyści, takich jak obniżenie kosztów administracyjnych czy usprawnienie i przyspieszenie procesu zatrudniania nowych osób. Niniejszy artykuł przybliża korzyści, jakie płyną z partnerstwa z pracodawcą formalnym, oraz wskazówki, które mogą okazać się pomocne przy rozpoczynaniu takiej współpracy

Czym jest pracodawca formalny

Formalny pracodawca to odrębna jednostka, która bierze na siebie odpowiedzialność za zarządzanie pracownikami organizacji. Obejmuje to takie kwestie jak lista płac, podatki i świadczenia. Dla organizacji, które chcą zatrudniać pracowników z różnych krajów, EOR może być szczególnie pomocny w usprawnieniu procesu poprzez zapewnienie jednego centralnego punktu kontaktowego dla wszystkich kwestii związanych z zarządzaniem kadrą i przestrzeganiem związanych z tym przepisów.

Korzyści wynikające ze współpracy z formalnym pracodawcą 

Współpracując z EOR, organizacje mogą czerpać korzyści z obniżenia kosztów administracyjnych i zwiększenia efektywności procesu zatrudniania. EOR bierze na siebie odpowiedzialność za wszystkie kwestie związane z przestrzeganiem przepisów i zapewnia jeden punkt kontaktowy do ich rozwiązywania, dzięki czemu skraca czas poświęcony na zarządzanie dokumentacją. Odpowiedzialność za wszelkie niezgodności w dokumentacji spada na formalnego pracodawcę, obniżając ryzyko dla klienta.

Dodatkowo EOR może zapewnić dostęp do większej puli kandydatów z różnych krajów oraz możliwość ich szybkiego i łatwego zatrudnienia. Dzięki szerokiej siatce kontaktów i sprawnym procesie zatrudniania, pracodawca formalny jest w stanie zagwarantować znalezienie ekspertów z szerokim wachlarzem kompetencji, w tym doświadczonych Senior Developerów.

EOR może zapewnić dostosowane do potrzeb klienta rozwiązania, które spełniają specyficzne potrzeby każdej organizacji. Pracodawca formalny nie narzuca klientowi własnych wartości czy kultury organizacji. Wręcz przeciwnie - dostosowuje swoje procedury zatrudniania tak, aby pozyskiwani kandydaci idealnie odnaleźli się w zespole klienta.

Jak EOR pomaga dużym, małym i rosnącym przedsiębiorstwom

Większe organizacje często posiadają zasoby, które pozwalają im poradzić sobie z zawiłościami związanymi z zatrudnianiem pracowników z różnych krajów bez konieczności korzystania z pomocy z zewnątrz. EOR może jednak zaoferować im istotne korzyści, takie jak szybszy czas zatrudniania i dostęp do większej puli kandydatów. Dodatkowo pracodawca formalny może zapewnić pracownikom dodatkowe pracownicze, oraz wziąć na siebie zarządzanie urlopami, ubezpieczeniami zdrowotnymi i innymi świadczeniami. Pozwala to na zwiększenie oferty benefitów pracowniczych przy jednoczesnym usprawnieniu i obniżeniu kosztów wewnętrznych procesów.

Dla małych firm EOR może stanowić nieocenioną usługę w zakresie redukcji kosztów, zapewniając jednocześnie fachowe doradztwo w kwestiach zatrudnienia. Mniejsze przedsiębiorstwa, szczególnie startupy, nie zawsze posiadają odpowiednie środki, aby uruchomić własny dział rekrutacji i HR. Same koszty rekrutacji mogą być dla nich poważnym wyzwaniem. EOR rozwiązuje obydwa te problemy, zapewniając prężnie działające zaplecze administracyjne oraz pulę kandydatów. DEVTALENTS buduje dla klientów całe zespoły nawet w dwa tygodnie. Udzielamy także wsparcie w procesie onboardingu, oraz służymy radą w kwestiach prawnych.

EOR jest opłacalnym rozwiązaniem dla firm rozszerzających swoją działalność na rynku globalnym, które dodatkowo minimalizuje ryzyko związane z przestrzeganiem przepisów. Błyskawiczna rekrutacja to specjalność DEVTALENTS, a w dodatku, jako pracodawca formalny, bierzemy na siebie ryzyko związane ze skalowaniem zespołu. Dzięki takiej współpracy nasi klienci mogą dynamicznie dostosowywać skład swoich zespołów do zmieniających się potrzeb.

Wskazówki dotyczące partnerstwa z EOR 

Istnieją pewne kroki, które organizacje powinny podjąć, rozpoczynając współpracę z EOR. Ważne jest, aby dokładnie zbadać potencjalnych partnerów, aby znaleźć odpowiedniego, który zapewni wysoką jakość usług i efektywność kosztową.

Ponadto ważne jest, aby upewnić się, że EOR przestrzega wszystkich praw i przepisów dotyczących zatrudnienia w kraju, w którym prowadzi działalność. Organizacje powinny również sprawdzić, czy formalny pracodawca posiada odpowiednie ubezpieczenie dla swoich działań i pracowników. Wreszcie, należy określić jasne cele i oczekiwania od początku współpracy, z uwzględnieniem ram czasowych i wskaźników sukcesu.

Istotne mogą być także dodatkowe gwarancje i usługi. DEVTALENTS zapewnia klientom bezpieczeństwo własności intelektualnej poprzez odpowiednio skonstruowane umowy. Oferujemy wsparcie ekspertów z naszego działu prawnego, którzy chętnie doradzą, jaki rodzaj umowy i jakie specyficzne zapisy będą najbardziej korzystne dla konkretnego przypadku.

Jak rozpocząć współpracę z pracodawcą formalnym

Dzięki współpracy z doświadczonym pracodawcą formalnym (Employer of Record, EOR) organizacje mogą zmniejszyć ryzyko związane ze zgodnością z przepisami, a jednocześnie uzyskać dostęp do większej puli kandydatów i skrócić czas rekrutacji. DEVTALENTS oferuje swoje usługi jako partner EOR, który wspiera firmy w rozwoju i pozwala szybko skalować zespoły i efektywnie. Zapewniamy szybki i opłacalny proces rekrutacji, wsparcie w procesie onboardingu oraz dodatkowe świadczenia pracownicze. Zapraszamy do kontaktu już dziś.

Olga Trąd

Marketing Manager

Fascinated by the spirit of innovation that permeates the IT industry, Olga has never abandoned her roots as an IT content marketing specialist. She draws on years of experience in the technology sector to shed light on interesting trends, solutions and practices.

Continue reading
Branded graphic with the text: using ChatGPT for business growth

6 minutes read

Accelerating the growth of IT businesses with ChatGPT

Olga Trąd
Continue reading
Branded image with the text: optimizing development through automation

7 minutes read

Optimize your development team’s performance with automation

Olga Trąd
Continue reading
Branded graphic with the text: remote team management tips

6 minutes read

Managing remote development teams: strategies for achieving balance

Olga Trąd
Continue reading
Branded graphic with two simplified human silhouettes with empty space between them

6 minutes read

Eliminate the distance: strategies for creating positive remote team environments

Olga Trąd

Build Your Dream Team with DEVTALENTS

Talk to our technology & business experts and to started today. The DEVTALENTS team is always ready to jump into a new project.

On average, we have a set of developer profiles ready within only 48 hours.

Contact us